Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2018

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Aktywna Żegocina”   została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KOORDYNATOR PROJEKTU”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalisty ds.  monitoringu w ramach projektu „ Aktywna Żegocina” została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY SPECJALISTA DS. MONITORINGU”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu „ Aktywna Żegocina” została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- SPECJALISTA DS. INDYWIDUALNYCH DIAGNOZ POTRZEB”

Do góry