Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2018

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0060/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Aktywna Żegocina” została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-. Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Aktywna Żegocina””

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0060/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Aktywna Żegocina”           została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Aktywna Żegocina”

Projektu „Aktywna Żegocina”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0060/18-00

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Żegocinie

Żegocina 316
32-731 Żegocina
tel.  14 613 20 02

  Więcej „ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Aktywna Żegocina”.”

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0060/18-00

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Żegocinie

Żegocina 316
32-731 Żegocina
tel.  14 613 20 02

Więcej „ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ – Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Aktywna Żegocina””

Do góry