KONTAKT

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie 32 – 731 Żegocina 316
 tel. 14  / 61 32 002, e-mail: gops@zegocina.pl